Najczęściej zadawane pytania

1.Jaką kwotę mogę pożyczyć?

Można ubiegać się o pożyczkę od 8 000 zł do 50 000 zł ( do 65% wartości pojazdu). Przy pożyczce do kwoty 25 000 zł stan pojazdu ocenia przedstawiciel firmy Grantis, powyżej tej kwoty wymagana jest wycena biegłego rzeczoznawcy.

2.Kto może ubiegać się o pożyczkę ?

Pożyczka jest przeznaczona dla osoby fizycznych prowadzącej działalność gospodarczą ( od drugiego dnia prowadzenia działalności).

3.Jaki pojazd spełnia warunki wymagane do udzielenia pożyczki ?

Wymagania dotyczące pojazdu :
– kategoria : samochód osobowy i dostawczy ( do 3,5 T)
– rocznik pojazdu (maksymalny) : osobowy 10 lat, dostawczy 6 lat ( w
momencie udzielania pożyczki)
– karta pojazdu
– jeden właściciel samochodu podmiot/osoba ( osoba ubiegająca się o
pożyczkę)
– aktualne badania techniczne
– polisa OC
– brak ustanowionych zabezpieczeń na pojeździe

5.Czy są dodatkowe zabezpieczenia pożyczki?

Tak, oprócz przewłaszczenia pojazdu do wypłaty pożyczki wymagany jest depozyt karty pojazdu, a w niektórych przypadkach dodatkowym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco i cesja z polisy AC.

6.Czy można spłacić pożyczkę wcześniej ?

Tak, w każdej momencie trwania pożyczki można ją w całości lub w części spłacić bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

7.Czy pożyczkobiorca ponosi dodatkowe opłaty w związku z uruchomieniem pożyczki ?

Jedynym dodatkowym kosztem jest opłata administracyjna związana z ustanowieniem zabezpieczenia w Urzędzie Komunikacji.

8.Kiedy pożyczka znajdzie się na moim koncie bankowym?

Przelew kwoty pożyczki nastąpi w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy oraz ustanowieniu wymaganych zabezpieczeń.

9.Jakie są warunki spłaty pożyczki ?

Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w równych miesięcznych ratach. Przy podpisywaniu umowy można wybrać dogodny dla siebie dzień spłaty. Rata pożyczki składa się z raty kapitałowej, odsetkowej oraz prowizji za obsługę i prowizji przygotowawczej.

10.Czy mogę otrzymać pożyczkę jeżeli jestem wpisany w bazach BIK/BIG I KRD ?

Figurowanie w bazach BIK/BIG i KRD nie ma wpływu na decyzję oprzyznaniu pożyczki. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.